vrijdag 23 september


Bio voor de toekomst: vier krachtige weetjes!

Bio voor de toekomst: vier krachtige weetjes!


Biolandbouw gaat zo klimaat, milieu- en diervriendelijk mogelijk te werk. Niets mag uitgeput raken: niet de bodem, niet de planten, niet de dieren. Daarom geven de bioboeren hun gewassen en dieren de tijd en ruimte om te groeien, zonder kunstmatige hulpmiddelen. Ze respecteren de draagkracht van de aarde zodat jij met een goed gevoel van bio kunt genieten!

 

1. Buffer tegen klimaatverandering

Herstellende landbouw, zoals de biologische, vormt een buffer tegen de klimaatverandering. Bioboeren gebruiken geen synthetische meststoffen of chemische pesticiden en stoten daardoor minder broeikasgassen uit. Zij voeden hun land met natuurlijke mest en compost. Deze mest wordt door het bodemleven (wormen en micro-organismen) omgezet in energie voor de planten op de akker.

Te veel broeikasgassen in de atmosfeer zorgen voor een temperatuurstijging op aarde. Gelukkig kunnen boeren ook een deel van de CO2 opslaan in de bodem. Biologische boeren doen aan een goed bodembeheer en nemen bewust maatregelen om koolstof vast te leggen in de bodem. Een gezonde bodem vol humus voorkomt erosie bij regen of wind, blijft vruchtbaar in droge periodes én houdt zelf koolstof vast. En minder CO2 in de lucht, dat is goed voor mens én klimaat.

2. Vriendelijk voor bijen

Geen bijen betekent geen gewassen en dus geen eten, dat weten de meeste mensen ondertussen wel. Toch beseffen maar weinigen hoe essentieel deze diertjes voor ons zijn. Landbouw is voor 75% van de gewassen afhankelijk van insecten voor bestuiving. Anderzijds hebben bijen en andere bestuivers de landbouw nodig. Biologische landbouw biedt goede biotopen waar de bijen zich gezond kunnen ontwikkelen en voeden.

Biologische boerderijen herbergen tot bijna 50% meer bestuivende insecten, zoals honingbijen en hommels en ook 75% meer wilde plantensoorten. Belangrijk is dat het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden (zoals neonicotinoïden) die giftig zijn voor de bijen er verboden zijn. Biologische boeren werken automatisch met kleinere percelen, doen aan vruchtwisseling, ze leggen veel kleine landschapselementen aan, laten bloemen bloeien in de akkerrand… Daar komen de bijen natuurlijk graag vertoeven!

3. Bondgenoot voor schoon water

Overschakelen op biologische landbouw komt ook de kwaliteit van het grondwater ten goede. Bio gebruikt geen synthetische meststoffen en enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen, en dat maakt besparingen mogelijk op waterzuivering.

Een goed voorbeeld daarvan is de Duitse stad München die de boeren in het waterwingebied stimuleerde om over te schakelen op biologische landbouw. Alles samen gaat het intussen om een oppervlakte van ongeveer 4.400 hectare, een van de grootste biologische landbouwgebieden in Duitsland. De inwoners van München hebben nu zuiver, onbehandeld kraanwater.

4. Meer biodiversiteit

Biodiversiteit is, kort gezegd, de soortenrijkdom aan dieren en planten. Biologische landbouwgronden bevatten maar liefst 30% meer biodiversiteit dan ‘gewone’ akkers, er zit gemiddeld meer leven in de bodem (regenwormen, micro-organismen) en er zijn meer verschillende wilde planten en insecten te vinden. Ook zorgt biologisch boeren voor een grote agrobiodiversiteit: diversiteit dus in rassen voor de gewassen die de boer teelt en de dieren die de veehouder fokt.

Een manier die biologische boeren gebruiken om plagen te beheersen, is bijvoorbeeld door méér diversiteit naar hun akker te ‘lokken’. Daarom plant een bioboer bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden en kruidenstroken om natuurlijke vijanden aan te trekken. Ook bieden die randen dan beschutting en voedsel voor verschillende dieren. Gewasrotatie zorgt ook voor een gezonde bodem met veel bodemleven, zoals wormen. Dat is goed nieuws voor weidevogels zoals bijvoorbeeld grutto’s, kieviten en steenuilen die graag aanschuiven voor het wormenbuffet.

Terug naar overzicht