woensdag 15 februari


Biologische landbouw: goed voor milieu en portemonnee.

Biologische landbouw: goed voor milieu en portemonnee.

Foto: François De Heel

Miljaren besparen door middel van biologische landbouw? Een studie van TU München bewijst dat het kan. Door de lagere uitstoot van broeikasgassen bij biologisch boeren zouden de besparingen in milieukosten kunnen oplopen tot 4 miljard euro per jaar.

Wat is biologische landbouw?

De biologische landbouw wil zo milieuvriendelijk mogelijk werken. Daarom dragen bioboeren goed zorg voor de bodem, bewaken ze de biodiversiteit op en rond hun akkers en gebruiken ze enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegelaten.

De biosector probeert haar impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en met respect voor de natuur aan landbouw te doen. Om dat te bereiken, denkt de bioboer zo veel mogelijk mee met de natuur en maakt hij gebruik van de kracht van het ecosysteem en de biodiversiteit op en rond zijn boerderij. Hij werkt dus preventief aan een veerkrachtig geheel op en rond zijn bedrijf. En dat loont. Uit onderzoek blijkt dat dankzij biologische landbouw het bodemleven veel gezonder is, de bodem als systeem veel veerkrachtiger is, het grondwater minder vervuild wordt door bestrijdingsmiddelen en biologische praktijken algemeen een mindere belasting veroorzaken op het milieu.

Besparen met bio

Duits onderzoeker Kurt-Jürgen Hülsbergen vergeleek meer dan tien jaar lang 40 biologische boerderijen met een 40-tal conventionele landbouwbedrijven. Gedurende deze periode probeerde zijn team van wetenschappers vast te stellen hoeveel broeikasgas er per hectare werd geproduceerd. De resultaten waren zeer positief over de biologische boeren; de uitstoot van broeikasgassen bleek 50% minder dan bij hun conventionele buren.

Voor de uitstoot van broeikasgassen betalen veel bedrijven milieukosten. Uit het onderzoek van Hülsbergen blijkt dat de besparingen door biologische landbouw al gauw oplopen tot miljarden euro´s. Met het ambitieuze plan om in 2030 30% biologische landbouw te hebben, zou Duitsland daarmee ieder jaar 4 miljard euro kunnen besparen. Minder broeikasgassen is niet alleen een goede zaak voor het milieu, het bespaart de samenleving ook heel wat geld, aldus van Hülsbergen. Daarom vormt de biologische landbouw volgens hem een effectieve oplossing voor veel klimaatproblemen.

Wie nog een reden zocht om biologisch te eten, heeft ze hier gevonden!

Bronnen:

  • HULSBERGEN et al, Umwelt- und Klimawirkungen des ökologischen Landbaus, TU München, 2023. ISBN: 9783968310350
  • MONDELAERS, A meta-analysis of the differences in environmental impacts between organic and conventional farming, British Food Journal, 2009
  • TUCK, Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis, Journal of Applied Ecology, 2014
  • TUOMISTO, Does organic farming reduce environmental impacts? A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management, 2012
Terug naar overzicht