donderdag 04 juli


Hoe beschermen biologische veehouders ons klimaat?

Hoe beschermen biologische veehouders ons klimaat?

(c) Astrid Agemans

Kies je voor biologische producten, dan kies je voor een voedselsysteem dat zorg draagt voor mens, dier en milieu. Bioboeren zetten zich namelijk dagelijks in voor het beste voor hun dieren, maar ook voor de natuur en het milieu. Op hun boerderij houden ze zich bijvoorbeeld aan grondgebondenheid om een vruchtbare toekomst te blijven garanderen. Maar hoe werkt dat precies?
Grondgebondenheid

Een biologische veeteler volgt het principe van de grondgebondenheid. Dat betekent concreet dat een bioboer

  • het aantal dieren per hectare beschikbare grond beperkt om bodemschade en overbegrazing te voorkomen;
  • het voer voor zijn dieren zo veel mogelijk op zijn eigen gronden produceert om de milieulast van importvoeding te voorkomen;
  • de mest van deze dieren gebruikt als bemesting voor de teelt van bijvoorbeeld eigen veevoer of de teelt van een collega-boer.

Zo sluit bio de kringloop: afval wordt weer nuttige grondstof en de cyclus kan opnieuw starten.

Goed bodembeheer

Een gezonde bodem is de basis van een gezonde natuur. Dus voedt een bioboer de aarde met organische compost en dierlijke mest, en via teeltrotatie zorgt hij dat de bodem niet uitgeput wordt. Kunstmest of chemische hulpmiddelen die zorgen voor uitstoot van broeikasgassen en worden geproduceerd met fossiele brandstoffen zijn niet toegelaten in bio. Zo beschermt bio niet alleen het bodemleven, maar houden we ook ons grond- en drinkwater schoon.

Door de bodem te beschermen krioelt het van de nuttige beestjes onder de grond: wormen, schimmels, bacteriën. Samen breken ze meststoffen af voor een vruchtbare bodem die goed water en voedingsstoffen zoals koolstof vasthoudt. Bovendien: CO2 die vastligt in de gezonde bodem wordt niet uitgestoten in de atmosfeer.

Blij in de wei

Op deze levende bodem zaaien veel biologische veehouders kruidenrijk grasland met klaver in. Dat is extra gezond voor het vee maar haalt ook meer koolstof uit de lucht. Zo slaagt bio erin om extra CO2 op te slaan. Doordat het aantal dieren per oppervlakte ook beperkt is in bio, en de dieren bovendien veel vaker buiten in de wei grazen, is er altijd zuurstof bij hun mest, wat zorgt voor minder methaanuitstoot. Zo proberen bioboeren efficiënt dier en gewas, uitstoot en opslag in evenwicht te houden in het milieu.

bio boer varken blij josé metsu dierenwelzijn
Kortom: door slim samen te werken met de natuur, verkleinen biologische boeren hun negatieve impact op het klimaat. Kiezen voor biologisch is dus kiezen voor een duurzaam voedingssysteem, voor nu en in de toekomst!
Ontdek alle troeven van bio
Terug naar overzicht