donderdag 16 november


De mooiste koeienweides zijn die van biologische veehouders, ook voor minder stikstof.

De mooiste koeienweides helpen bij het stikstofprobleem

(c) Kjell Gryspeert

Het valt niet te negeren: we zitten in Vlaanderen met een stikstofprobleem. We stoten al jarenlang te veel stikstof uit. In het stikstofakkoord van de Vlaamse overheid, aangekondigd op 14 november, ontbreekt een visie om het probleem bij de bron aan te pakken: een integrale verduurzaming van de landbouw. De verschuiving naar agro-ecologische landbouw, zoals biologische landbouw, kan bijdragen aan de oplossing.

Zo kunnen biologische koeienweides helpen om het stikstofprobleem op te lossen. Hoe? Lees meer in dit artikel.


Waar komt dat teveel aan stikstof vandaan?

Hoewel stikstof op zichzelf niet schadelijk is en van essentieel belang is voor plantengroei, ontstaat er een probleem wanneer er in overmaat schadelijke stikstofverbindingen worden geproduceerd door verkeer, industrie en landbouw.

De melkveehouderij is een grote boosdoener binnen de landbouw. Dit komt onder andere door de vorming van ammoniak (verbinding van stikstof & waterstof) uit mest. Deze ammoniak komt vrij uit stallen en bij bemesting van akkers. Maar ook door het gebruik van kunstmest komt er ammoniak vrij.  Bovendien zorgt de grote hoeveelheid geïmporteerd krachtvoer voor een teveel aan stikstof.

En dat is slecht voor mens, dier en milieu

De nadelige gevolgen van overmatige stikstof zijn merkbaar voor mens, dier en milieu. Een overdaad aan stikstofneerslag leidt tot verlies van biodiversiteit en veroorzaakt schade aan het milieu. Op weilanden en in de directe omgeving neemt de biodiversiteit en het bodemleven drastisch af, wat niet alleen planten, maar ook insecten en dieren treft. 

Maar de schadelijke impact van stikstof beperkt zich niet tot het milieu. Een teveel aan stikstof in de lucht kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen, waaronder longaandoeningen en hart- en vaatziekten.

De rol van biologische melkveehouders

Uit een onderzoek van de Nederlandse landbouwuniversiteit Wageningen University & Research (WUR), blijkt dat biologische melkveehouders kunnen bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem.  

  • Biologische melkveebedrijven stoten zo’n 22% minder ammoniak uit 
  • De koeien krijgen biologisch voer, waarvan 60% uit eigen bedrijf of uit de regio
  • Geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
  • Minder koeien per m2, dus minder stikstofuitstoot. 
  • De koeien staan vaker buiten in de wei: minder vermenging van mest met urine, dus minder uitstoot van ammoniak  
  • Meer dagen in de wei, meer gras: dus minder krachtvoer nodig 
  • Door het aanplanten van extra bomen, struiken en bloemenperken bij de wei, dragen biologische weilanden ook bij aan de biodiversiteit. Op biologische bedrijven zie je 50% meer soorten blije bijtjes en andere nuttige beestjes.  
  • Biologische weides bevatten niet alleen gras, maar ook andere nuttige kruiden zoals klaver. Klaver is niet alleen een voedzame eiwitrijke maaltijd voor de koe, maar haalt ook stikstof uit de lucht via de wortels. 

De mooiste koeienweide

Biologische melkveehouders zijn dus goed bezig, maar wie heeft de mooiste koeienweide?

Met de wedstrijd “De mooiste Koeienweide” zet Bioforum de inspanningen van biologische melkveehouders in de schijnwerpers. Met hun aandacht voor dierenwelzijn, diversiteit dragen ze onder meer bij tot de oplossing van het stikstofprobleem. 

Steun ze ook en stem op jouw favoriet! Verspreid de wedstrijd gerust onder je familie en vrienden! 

Stem op 'De mooiste koeienweide 2023'!

Bronnen: 

https://demooisteboodschapisbio.nl/nl/Artikelen/biologische-melk-een-mooie-boodschap-voor-minder-stikstof-676/
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/biologische-landbouw-beter-voor-natuur-en-klimaat.htm
https://biomijnnatuur.be/nieuws/nieuw-rapport-belicht-voordelen-van-bio-voor-onze-biodiversiteit
Ammoniakemissie en weidegang melkvee: https://edepot.wur.nl/357343
https://interactief.vrtnws.be/verhalen/stikstof/ 

Terug naar overzicht